TET (Turkish Electro Technology Exporters) tarafından  bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan girişim Proje Baharı 4 yarışmacı başvurularını kabul ediyor ve son başvurular 13 Şubat 2015.

Giderek daha profesyonel ve eğlenceli bir hal alan etkinlik bir çok kuruluşa da örnek teşkil edecek cinste. Projelerin değerlendirilmesi değerlendirilen projelerin sergilenmesi , bu projelerin yatırımcılarla görüştürülmesi ve daha sonra dereceye giren her kategoriden projelere 20 bin 10 bin ve 7.5 bin ödül var.

Etnklikle AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedefleniyor.

A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Yukarıdaki şartlara bağlı kalmak şartıyla aşağıdaki alanlarda proje kategorilerine başvuru yapmak mümkün.

1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
2. Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar
3. Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları
4. Diğer